پزشکی روابط عمومی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ افتتاح مرکز ارزیابی‌ های پزشکی هیأت فوتبال استان آذربایجان‌شرقی