روابط عمومی فوتسال گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ دیدار تیم های ملی فوتسال ازبکستان – نپال (1)