جوانان روابط عمومی ریاست گزارش تصویری مربیان

گزارش تصویری؛ اردوی یک روزه طرح استعداد یابی تیم ملی نونهالان منطقه ۸