جوانان روابط عمومی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ آغاز مرحله دوم اردوی سه روزه تیم فوتبال منتخب منطقه ۸ کشور