اجرائی کشوری امنیت روابط عمومی ریاست گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ کارگاه آموزشی ایمنی، امنیتی در ورزشگاهها و سالن های ورزشی استان آذربایجان شرقی

برچسب ها