اجرائی کشوری فوتسال

گروه بندی و نحوه سقوط و صعود تیمها در مسابقات لیگ برتر فوتبال در رده امید و جوانان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، گروه بندی و نحوه سقوط و صعود تیمها در مسابقات لیگ برتر امید و جوانان به شرح ذیل می باشد:

لازم به ذکر است مسابقات در مرحله اول بصورت رفت و برگشت برگزار می شود و از هر گروه تیمهای اول و دوم به مرحله دوم صعود می کنند.

مسابقات مرحله دوم بصورت ضربدری شامل اول گروه 1+ دوم گروه 2 و دوم گروه 1+ اول گروه 2 رفت و برگشت برگزار می شود (تیمهای اول هر گروه میهمان بازی رفت می باشند) و تیمهای برنده در دو دیدار رفت و برگشت به مسابقه پایانی و فینال را پیدا می کند، دیدار فینال نیز بصورت رفت و برگشت برگزار می شود.

از هر گروه یک تیم به مسابقات لیگ دسته اول فصل آتی سقوط می کند.