اجرائی کشوری

گروه بندی مسابقات فوتبال شهرستانهای استان / رده نونهالان (زیر ۱۵ سال)

به گزارش سایت رسمی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، گروه بندی مسابقات فوتبال شهرستانهای استان در رده نونهالان (زیر ۱۵ سال) به شرح ذیل اعلام و لازم به ذکر است مسابقات مذکور بصورت رفت و برگشت بوده و پس از  هماهنگیهای قبلی از ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ اعلام خواهد شد.
گروه اول
۱. هیأت فوتبال بناب
۲. هاریکا سراب
۳. پیروزی میانه
۴. ستارگان میانه

گروه دوم
۱.تک سرعت جلفا
۲. طلایی پوشان شبستر
۳. هیأت فوتبال سراب
۴.هیأت فوتبال عجبشیر

گروه جوانان
۱.تک سرعت جلفا
۲.هیأت فوتبال سراب
۳.ستارگان میانه