جوانان

کنفرانس ویدئویی هم اندیشی کمیته جوانان استانهای سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کنفرانس ویدئویی هم اندیشی کمیته جوانان استانهای سراسر کشور روز چهارشنبه مورخه 99/4/4 از ساعت 11 الی 13 بصورت آنلاین با تارنمای اسکای روم برگزار گردید.

در این کنفرانس از مباحث فلسفه فوتبال پایه از دیدگاه رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال و برنامه استعدادیابی کمیته جوانان فدراسیون فوتبال و از مدارس فوتبال و گرسروتز و نیز ارائه گزارش عملکرد استعدادیابی کمیته جوانان استان خراسان رضوی و نیز استان کرمان و دیگر استانها توسط سخنرانان این کنفرانس آقایان مرتضی محصص، اکبر محمدی، نیما نکیسا، خلیل موسوی، حسینی، اکبر محمدی سخنرانی بعمل آمد.

در این کنفرانس ویدئویی از استان آذربایجان شرقی آقای علی داداشیان رئیس کمیته جوانان هیأت فوتبال استان نیز شرکت داشتند.