اجرائی کشوری

کنترل دوپینگ در هفته های پایانی لیگ برتر و لیگ یک افزایش شدیدی خواهد یافت

هاشمیان: برای برگزاری مسابقات پاک همه قوا را به کار خواهیم گرفت دکتر احمد هاشیمان رئیس کمیته پزشکی از کنترل شدید بازیهای پایانی لیگ برتر و لیگ یک در زمینه دوپینگ خبر داد و گفت ، حجم نمونه گیری های کنترل دوپینگ در هفته های پایانی افزایش شدیدی خواهد یافت.
وی در این باره گفت: «با توجه به حساسیت هفته های پایانی لیگ برتر و لیگ یک، حجم نمونه گیری های کنترل دوپینگ افزایش خواهد یافت و این افزایش به این صورت است که با تشخیص افسران کنترل دوپینگ تعداد بازیکنانی که نمونه می دهند در هر بازی افزایش خواهد یافت و همچنین تعداد بازیهایی که به عنوان بازی هدف مشخص شده در سیستم تصادفی انتخاب بازی تحت نمونه گیری هم افزایش خواهد یافت ضمن اینکه با توجه به حساسیت بیش از حد هفته های آخر که سرنوشت تیم های صعود کننده به لیگ برتر و سقوط کننده به لیگ پایین تر ، گرفتن سهمیه آسیایی در بالای جدول لیگ برتر و تعیین سرنوشت قهرمانی و همچنین تیم های سقوط کننده به لیگ یک ، مشخص خواهد شد شانس انتخاب بازیکنان هدف و انجام نمونه گیری از آنها افزایش می یابد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا تضمینی وجود دارد که بازیکنان و مربیانی که قواعد فوتبال پاک را رعایت می کنند در هفته های پایانی از دوپینگ حریفان احتمالی متضرر نشوند گفت: «من این اطمینان را به جامعه فوتبال اعم از مسئولین ، مدیران ، متولیان باشگاهها ، مربیان و بازیکنان و علاقمندان فوتبال می دهم که با تدابیری که می اندیشیم و با توجه به همه امکانات و قوای موجود در کنار سایر مسئولین برای برگزاری مسابقات پاک تلاش خواهیم کرد و احتمال اینکه بازیکنی مبادرت به دوپینگ کند و از دید و کنترل ما مصون و دور بماند بسیار ناچیز است.»