اجرائی کشوری

کمیته داوران فوتبال ساحلی فیفا انتخاب کرد

رضا عبدی ، داور رقابتهای مقدماتی فوتبال ساحلی جام جهانی رقابتهای مقدماتی جام جهانی فوتبال ساحلی از 7 تا 17 اسفند در مسقط عمان برگزار می شود و یک داور ایرانی برای حضور در این رقابتها از سوی کمیته داوران فوتبال ساحلی فیفا مشخص شده است.
رضا عبدی از سوی کمیته داوران فوتبال ساحلی برای قضاوت در این رقابتها انتخاب شده است.کمیته فوتبال ساحلی از رضا عبدی دعوت کرده تا ششم اسفند در مسقط حاضر باشد.حضور او برای انجام تستهای نهایی و جدیدی در زمینه های سرعت، چابکی و سرعت عمل و همچنین دو 600 متر با فاصله زمانی 5 دقیقه بین تستها خواهد بود.