انضباطی

کمیته انضباطی اعلام کرد

محرومیت علی کریمی و مجید ایوبی ازحضور در مسابقات لیگ کمیته انضباطی فدراسیون از محرومیت دو بازیکن استیل آذین و سایپا کرج خبر داد… از سوی کمیته انضباطی فدراسیون ،علی کریمی به دو جلسه از همراهی تیم خود در مسابقات و جریمه 100 میلیون ریالی و مجید ایوبی به یک جلسه از همراهی تیم خود در مسابقات و 10 میلیون ریال جریمه نقدی، محروم و محکوم شدند.
گفتنی است،حکم فوق در خصوص مجید ایوبی قطعی بوده و درخصوص جریمه نقدی علی کریمی ،وی مهلت دارد تا به مدت یک هفته نسبت به 100 میلیون ریال اعتراض کند.