مربیان

کلاس مربیگری C ایران برای اولین بار در استان

نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ کلاس مربیگری C ایران برای اولین بار در استان آذربایجان شرقی با شرکت ۲۴ نفر از متقاضیان واجد شرایط در مجموعه ورزشی ملی پوشان از تاریخ ۹۴/۹/۱ بمدت یک هفته به مدرسیر آقای صادق پورحسین برگزار میشود ضمنا روز چهارشنبه مورخه ۹۴/۱۱/۲۸ از کلیه شرکت کنندگان امتحان آمادگی جسمانی و مهاذتهای تکنیکی بعمل آمد.