مربیان

کلاس مربیگری فوتسال سطح یک آسیا

نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛یکدوره کلاس مربیگری فوتسال سطح یک آسیا با شرکت شانزده نفر از مربیان واجد شرایط استان از تاریخ ۹۵/۱/۲۸ بمدت شش روز در مجموعه ورزشی سفیر امید به مدرسی آقای ناصر صالح مدرس فیفا برگزار می گردد.

فرخ شهر آرا- محمد صحابی – جواد آقاپور- یاسین اصدقی- امیررضا کارگر- یوسف تقی پور – رضا فرجپور- حسین وطن پور- مرتضی شمس- کاظم زارع- یعقوب ذریه- مرتضی سرخانلوی- مجید زارع- محمدعلی عمودی- مسعود باغبان و سیروس فرج زاده