مربیان

کلاس مربیگری استعداد یابی

 

احد نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ بنا به درخواست باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت لشگر عاشورا یکدوره کلاس مربیگری استعداد یابی با شرکت ۲۵ نفر از متقاضیان واجد شرایط از استان آذربایجانشرقی از تاریخ ۹۴/۵/۲۰ لغایت ۹۴/۵/۲۴ با مدرسی سیروس کیانمهر در مجموعه ورزشی لشگر عاشورا برگزار گردید