داوران

کلاس داوری درجه سه فوتبال در شبستر

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کلاس داوری درجه سه فوتبال بمدت چهار روز از تاریخ 99/12/02 لغایت 99/12/05 به مدرسی آقایان(حمید سیفی آذر(مدرس داوری) و مجید سیفی آذر(مدرس آمادگی جسمانی) در شهرستان شبستر برگزار خواهد شد.