داوران

کلاس داوری درجه دو فوتبال در تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کلاس داوری درجه دو فوتبال به مدت سه روز از تاریخ 99/12/06 لغایت 99/12/08 به مدرسی آقایان: رحیم رحیمی مقدم(مدرس داوری) و مجید سیفی آذر(مدرس آمادگی جسمانی) در شهرستان تبریز برگزار خواهد شد.