مربیان

کلاس دانش افزایی آنلاین مربیان حرفه ای، A و B آسیا

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، به منظور تمدید مدرک، یکدوره کلاس دانش افزایی آنلاین برای مربیان دارای مدرک مربیگری حرفه ای، A و B آسیا در اسرع وقت از طریق نرم افزارgoogle meet در نظر گرفته شده است.

مطالب و زمان تدریس کلاس: هر دوره دانش افزایی شامل پنج جلسه یک ساعته و مهلت ثبت نام آخر آبان ماه 99  و حداکثر تعداد شرکت کننده گان 40 نفر می باشد.

موضوع کلاسها :

1- ویژگی های بازیکنان نخبه (دو جلسه)- استاد عباس چمنیان

2-تئوری فوتبال هوشمندانه (یک جلسه)- استاد عباس چمنیان

3- اطلاعات حقوقی مورد نیاز مربیان حرفه ای (یک جلسه)- استاد براتی

4- مدیریت بازیکنان حرفه ای(یک جلسه)- استاد اردشیر پورنعمت

شهریه ورودی هر مربی 4,000,000 ریال به حساب هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی (شماره حساب: 0109260750006 و شماره کارت 6037997599020907).

(لازم به ذکر است مبلغ فوق مربوط به حق الزحمه مدرسین آقایان عباس چمنیان ، اردشیر پور نعمت و براتی می باشد.)

در خاتمه یادآور می شود آن دسته از مربیان می توانند در این دوره شرکت نمایند که مبلغ حق شرکت را به شماره حساب ذکر شده واریز و فیش مربوطه را به کمیته مربیان ارائه دهند.