جوانان روابط عمومی گزارش تصویری مربیان

کلاس توجیهی +۱۱ فیفا با موضوع گرم کردن کودکان و نوجوانان

کلاس توجیهی +11 فیفا با موضوع گرم کردن کودکان و نوجوانان روز دوشنبه در هیات فوتبال استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کلاس توجیهی +۱۱ فیفا با موضوع گرم کردن کودکان و نوجوانان ویژه مربیان فوتبال پایه استان عصر روز دوشنبه، بیست و نهم خرداد ماه در سالن کنفرانس هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

کاوه سلامی و صالح معظم مدرسان این دوره بودند و دکتر آرش جابری، دبیر و علی داداشیان، رئیس کمیته جوانان هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی نیز در این کلاس توجیهی حضور داشته و در آغاز کلاس برای حاضرین صحبت کردند.

۶۰ نفر از مربیان فوتبال پایه استان آذربایجان شرقی در کلاس توجیهی +۱۱ فیفا با موضوع گرم کردن کودکان و نوجوانان حضور داشتند و با مساعدت هیات فوتبال، این کلاس بصورت رایگان برگزار شد. در پایان کلاس نیز به شرکت کنندگان گواهی شرکت اهدا شد.