داوران

کلاس توجیهی نمایندگان و ناظرین داوری

کلاس توجیهی نمایندگان و ناظرین داوری هیات فوتبال استان با حضور رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال آقای حسین عسگری … کلاس توجیهی نمایندگان و ناظرین داوری هیات فوتبال استان با حضور رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال آقای حسین عسگری راس ساعت 10 صبح بمدت 3 ساعت برگزار گردید.
در این کلاس جهت ارتقاء سطح معلومات نمایندگان و ناظرین با تازه های داوری در سالن کنفرانس استادیوم تختی تبریز به مدرسی آقای عسگری برگزار شد.
دومین کلاس راس ساعت 2 بعد از ظهر با حضور داوران فعال استان به مدرسی آقای حسین عسگری در همین سالن برگزار گردید.
این کلاس نیز جهت بالا بردن سطح معلومات داوران با قوانین جدید فیفا برگزار شد.