داوران

کلاس ارتقاء داوری دو به یک

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کلاس ارتقاء داوری دو به یک به مدرسی استاد آقای رحیم رحیمی مقدم ، مدیر کلاس آقای دکتر پوریا غفاری و مدرس آمادگی جسمانی آقای دکتر مجید سیفی آذر در نیمه دوم بهمن ماه با حضور 20 نفر از داوران واجد شرایط فعال استان و با نظارت آقای فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در شهر تبریز برگزار گردید.