داوران

کلاس ارتقاء داوری درجه دو به یک

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،یکدوره کلاس ارتقاء داوری درجه دو به یک به مدرسی آقای رحیم رحیمی مقدم و به مدیر کلاسی آقای پوریا غفاری و به استعداد 20 نفر از داوران فعال آقا و خانم از تاریخ 98/12/5 بمدت 3 روز در سالن کنفرانس هیأت فوتبال استان برگزار خواهد شد .

شرکت کنندگان در این دوره در صورت قبولی مدرک داوری درجه یک را دریافت خواهند نمود.