اجرائی کشوری

کاوه سلامی در اردوی آمادگی تیم ملی نونهالان کشور

سلامی از مربیان رده های پایه استان و تیم ملی نونهالان کشور به دعوت فدراسیون فوتبال در این اردو حضور خواهد داشت… سلامی از مربیان رده های پایه استان و تیم ملی نونهالان کشور به دعوت فدراسیون فوتبال در این اردو حضور خواهد داشت.
کاوه سلامی که یکی از مربیان خوشنام این استان می باشد از تاریخ 14/12/89 لغایت 18/12/89 – 5/1/90 لغایت 10/1/90 – 20/1/90 لغایت 24/1/90 در سه مرحله بعنوان مربی تیم ملی نونهالان در اردوهای استعدادیابی و آمادگی حضور پیدا خواهد کرد.