اجرائی کشوری

کار سختي در پيش داريم

سرمربي تيم فوتبال شهرداري تبريز گفت: تيم روز به روز به سطح آمادگي خوبي نزديک تر مي شود اما براي آماده کردن اين تيم از تمامي جهات، کار سختي در پيش داريم… اکبر ميثاقيان در مصاحبه مطبوعاتي پس از بازي ، افزود: بازي مقابل صنعت نفت آبادان با ديگر بازي ها تفاوت هاي بسياري داشت و روند اين بازي و جلو افتادن تيم و تساوي و در پايان برد تيم آباداني، نشان از پيشرفت تيم مسبت به هفته هاب قبل داشت.
وي با اشاره به اينکه شهرداري مي توانست در اين ديدار گل هاي بسياري به ثمر برساند، اضافه کرد: صنعت نفت دو بار روي دروازه ما حمله آورد و به گل رسيد اما ما از 20 حمله به 3 گل دست يافتيم که بايد روي اين مساله کار کنيم.
ميثاقيان در مورد “مسعود همامي” و ديگر دروازه بانان تيم گفت: بايد از همامي و ديگران حمايت کنيم چرا که حمايت از آنها در روحيه بازيکنان تاثيرات مثبت فراواني خواهد داشت.
وي بيان داشت: شهرداري تيمي تازه وارد در ليگ برتر است و تنها از 50 درصد اين تيم شناخت دارم و با گذشت زمان اين شناخت ها زيادتر شده و تيم به جايگاه واقعي خود خواهد رسيد.
وي در مورد داوري بازي نيز اظهار داشت: بايد باشگاه هاي کمک کنند تا داوران جوان با حضور در ميادين مختلف، تجربه اندوزي کنند.
شهرداري تبريز در هفته پنجم رقابت هاي ليگ برتر در تبريز مقابل صنعت نفت آبادان به برتري سه بر دو دست يافت تا اولين برد ليگ برتري اش را دشت کند.