روابط عمومی

کارت های خبری و تصویری نیم فصل اول لیگ برتر باطل شد

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی کارت های پوشش خبری و تصویری نیم فصل اول هجدهمین دوره لیگ برتر بعد از هفته بیست و یکم فاقد اعتبار است و خبرنگاران و عکاسان رسانه های گروهی در استان آذربایجان شرقی برای دریافت کارت جدید خود حداکثر تا روز چهارشنبه 97/12/22 فرصت دارند به روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی مراجعه کنند.

برای دریافت کارت جدید همراه داشتن کارت نیم فصل اول (کارت قدیمی) الزامی است.

نمایندگان رسانه های گروهی در استان آذربایجان شرقی توجه داشته باشند که در هفته بیست و دوم فقط با کارت جدید مجوز ورود به ورزشگاه را دارند عکاسان ورزشی نیز عنایت داشته باشند که رنگ کاور عکاسان تغییر پیدا کرده و الزاماً با کاور جدید در کنار زمین حضور خواهند داشت که شایسته است موقع دریافت کارت جدید کاور سبز رنگ قدیمی خود را نیز تحویل دهند.