مربیان

چهارمین جلسه کلاس زبان انگلیسی تخصصی فوتبال

 

 

 

احد نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ چهارمین جلسه کلاس زبان انگلیسی تخصصی فوتبال روز سه شنبه ۹۴/۲/۲۲ از ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰ به مدرسی آقای بهزاد وحدت پناهی در محل سالن کنفرانس هیأت فوتبال تبریز برگزار گردید.