داوران

چند خبر از کمیته داوران

اصغرزاده مسئول کمیته داوران هیات فوتبال استان اعلام کرد… اصغرزاده مسئول کمیته داوران هیات فوتبال استان اعلام کرد در طی تیر ماه جلسات و کلاس های داوری این کمیته بشرح زیر خواهد بود.
1-جلسه داوران لیگ کشوری روز شنبه مورخه 12/4/89 راس ساعت 5 بعد از ظهر در سالن کنفرانس استادیوم جهان پهلوان تختی تبریز برگزار خواهد شد.
2-کلاس توجیهی لیگ برتر کشور از تاریخ 16/4/89 لغایت 19/4/89 در تهران برگزار خواهد شد و از استان آذربایجانشرقی آقایان شاهین حاج بابائی ، منصور نوری ، رسول رهبر فام ، رحیم شاهین و مهرداد تقی زادگان در این کلاس حضور خواهند داشت
3-کلاس درجه سه داوری از روز یکشنبه مورخه 27/4/89 در شهرستان بناب برگزار خواهد شد.