مربیان

چشم انداز گواهینامه مربیگری

 

نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ برای حضور در کنار تیم ها اخیراً دستورالعمل فدراسیون فوتبال ابلاغ شده که باطلاع مربیان محترم میرسد.

 

حداقل گواهینامه مربیگری مورد نیاز برای مربیگری در سطوح مختلف  کشور در فصل ۹۵-۹۴

لیگهای شهرستانی (نونهالان ، نوجوانان ، جوانان ، امید و بزرگسالان) : C استان  یا D  آسیا

لیگهای استانی  و ۳ کشور (نونهالان ، نوجوانان ، جوانان ، امید و بزرگسالان) :  C ایران

لیگهای دسته ۲ کشور (نونهالان ، نوجوانان ، جوانان ، امید و بزرگسالان ) : B ایران

لیگهای دسته اول کشور (بزرگسالان)  : A ایران

لیگهای برتر کشور (نونهالان ، نوجوانان ، جوانان و امید) : B آسیا

لیگهای برتر کشور (بزرگسالان) : A آسیا

تیمهای ملی (نونهالان ، نوجوانان ، جوانان ، امید و بزرگسالان) : A آسیا

بدیهی است این دستورالعمل صرفا” برای فصل ۹۵-۹۴ بوده و برای سالهای آتی حداقل مدرک مربیگری مورد نیاز ارتقا خواهد یافت .(به منظور دستیابی به چشم انداز)