اجرائی کشوری

پیمنتا در گسترش فولاد

لئوناردوآندوپیمنتا فاریا با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان بعنوان بازیکن آزاد بمدت نیم فصل قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را امضاء و به ثبت رساند و رسما بعنوان بازیکن تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز به جمعه آبی پوشان گسترش فولاد پیوست.