مربیان

پیام تشکر و اعتذار مهندس سجاد حسین زاده

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، مهندس سجاد حسین زاده رئیس کمیته آموزش مربیان در پی درگذشت پدر ارجمندشان طی پیامی مراتب تشکر و اعتذار خود را اعلام نمودند.