ریاست

پیام تشکر اداره کل ورزش و جوانان استان در پی کسب رتبه اول هیأت فوتبال استان در حوزه آموزش وزارت ورزش

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، با توجه به ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت ورزش و جوانان و کسب رتبه اول هیأت فوتبال استان در حوزه آموزش وزارت ورزش در سال 1398 از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی پیام تشکر ارسال گردید.

در این پیام از همکاری ها و تلاش های خالصانه هیأت فوتبال استان در راستای پیشبرد اهداف که منتج به کسب رتبه اول شده تقدیر و تشکر بعمل آمد.