ریاست

پیام تبریک رئیس و دبیر هیأت فوتبال استان به غزال تیزپای آذربایجان سجاد هاشمی آهنگری

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، جواد ششگلانی رئیس و علی خاکی زاد دبیر هیأت فوتبال استان در پی شکست رکورد ملی ماده 200 متر دو داخل سالن کشور پس از 17 سال توسط سجاد هاشمی پیام تبریک صادر نمودند.

در این پیام آمده است:

بار دیگر غزال تیز پای آذربایجان در جریان رقابت برون مرزی برگ زرین دیگری را در دفتر افتخارات این استان به ثبت رساند که مایه غرور و افتخار است.

کسب این موفقیت و پیروزی را حضور ملی پوش کشور سجاد هاشمی آهنگری و جامعه ورزشی استان خصوصاً اهالی دو میدانی استان تبریک و تهنیت عرض می نمائیم و برای تمامی قهرمانان ملی کشور آرزوی توفیق و پیروزی را داریم.