اجرائی کشوری روابط عمومی

پدرام خدا قلی زاده پزشک تراکتورسازی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، پدرام خدا قلی زاده بعنوان پزشک به مدت یک فصل  قرارداد خود را با حضور در هیأت فوتبال استان به ثبت رساند و رسماً به عضویت باشگاه تراکتورسازی تبریز درآمد.