اجرائی کشوری

پایان نقل و انتقالات نیم فصل دوم تراکتورسازی تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، با پایان 13 بهمن ماه آخرین روز نقل و انتقالات نیم فصل دوم افراد ذیل با حضور در هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را به ثبت رسانده و رسماً به عضویت باشگاه تراکتور سازی تبریز در آمدند.

1-محمدرضا اخباری بازیکن سابق سایپا با عقد قرارداد چهار ونیم فصل

2-سید احمد موسوی بازیکن سابق ماشین سازی تبریز با عقد قراردادی دو و نیم فصل

3- کوین کنستنانت بازیکن اهل فرانسه و اف سی سیون با عقد قرارداد سه و نیم فصل

4- ساسان انصاری بازیکن سپاهان اصفهان با عقد قراردادی دو و نیم فصل

5- اکبر ایمانی بازیکن صنعت نفت آبادان با عقد قرارداد چهارو نیم فصل