اجرائی کشوری

يسيچ به دنبال رواديد كار و مذاكره با باقري‌ها

سرمربي تيم فوتبال شهرداري تبريز به دنبال رواديد كار و حضور در ايران است… ميودراگ يسيچ پس از توافق با مسئولان شهرداري تبريز به كشور خود صربستان بازگشته تا با گرفتن رواديد كار به ايران بيايد. يسيچ هفته آينده به تبريز مي آيد و تمرينات اين تيم را آغاز مي كند.

* قرار است امروز يكي از دستياران يسيچ كه ايراني و بومي است معرفي شود. ساير دستياران اين مربي خارجي هستند.

* يسيچ هنوز ليست بازيكنان مازاد و مورد نياز خود را در اختيار باشگاه نگذاشته است.

* با اعلام روابط عمومي شهرداري تبريز هنوز نبي الله باقري ها مدافع فصل گذشته مس با اين تيم قرارداد داخلي امضا نكرده و فقط مذاكراتي با باشگاه داشته است.