ریاست

وضعیت مدارس فوتبال در شهرهای دارای وضعیت سفید ، زرد و قرمز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، مهندس مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام پروتکل های بهداشتی مربوط به آغاز فعالیت مدارس فوتبال اعلام کرد.

شهرهای دارای وضعیت سفید با رعایت تمامی دستورالعمل ها امکان از سرگیری فعالیت های ورزشی را داشته و شهرهای دارای وضعیت زرد می بایست از آخرین دستورالعمل های مطابق با آخرین تصمیمات ستاد ملی کرونا و استان مربوطه تبعیت نمایند و شهرهای دارای وضعیت قرمز مجوز آغاز فعالیت مدارس فوتبال را ندارند.

دبیر کل فدراسیون فوتبال اضافه کرد دستورالعمل تدوین شده جهت رعایت مدیران مدارس فوتبال و فرم رضایت نامه والدین فوتبال آموزان را حتما والدین مطالعه و امضاء نمایند.

« دستورالعمل بهداشتی براساس پروتکل های فیفا و کشوری»