اجرائی کشوری

هيئت مديره ماشين‌سازي تبريز معرفي شد

هيئت مديره باشگاه ماشين‌سازي تبريز معرفي شد… صبح امروز شهرام دبيري به عنوان رئيس هيئت مديره باشگاه ماشين‌سازي، افشين دبيري نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل باشگاه ماشين‌سازي، آرش جابري دبير هيئت مديره، علي‌اصغر كوشافر، عليرضا منادي، جمشيد تقي‌زاده، جمشيد برزگر، عظيم خطيبي به عنوان اعضاي هيئت مديره و كريم باقري به عنوان عضو افتخاري هيئت مديره باشگاه ماشين‌سازي انتخاب شدند.
افشين دبيري مديرعامل باشگاه ماشين‌سازي تبريز در مراسم معارفه اعضاي هيئت مديره باشگاه ماشين‌سازي تبريز، با رضايت از تمرينات برگزار شده اين تيم در تهران، از آغاز اردوي دوم اين تيم خبر داد و تصريح كرد: تيم ماشين‌سازي از روز چهارشنبه آتي به مدت 10 روز در شهر اروميه اردوي خود را برگزار خواهد كرد.
وي هيئت مديره قوي را از اركان موفقيت در فوتبال روز دنيا برشمرده و اذعان كرد: در سايه حمايت‌هاي اين هيئت مديره مي‌توان به آينده ماشين‌سازي بيشتر اميدوار شد.
تيم ماشين‌سازي تبريز با 42 سال قدمت، قديميترين تيم فوتبال آذربايجان است كه سابقه حضور در مسابقات جام تخت جمشيد، ليگ قدس و ليگ آزادگان را در كارنامه خود دارد.
اين تيم در سال 1373 به مربي‌گري حسين فكري به عنوان بهترين تيم شهرستاني ايران معرفي شد.