اجرائی کشوری

هنرمندان ایران 4 – تولد دوباره 1

مدیر عامل جمعیت خیریه تولد دورباره شمالغرب کشور با دعوت از تیم فوتبال هنرمندان … مدیر عامل جمعیت خیریه تولد دورباره شمالغرب کشور با دعوت از تیم فوتبال هنرمندان ایران جهت انجام بازی دوستانه که در استادیوم تختی تبریز در روز دوشنبه 18/5/89 برگزار گردید.
داور این دیدار منصور نوری بکمک ناصر جنگی و هادی نجفی بودند.
از تیم هنرمندان ایران مهدی صباحی – مهدی صالح پور دوبار و پوریا تابان به ترتیب در دقایق 41 – 45 – 73 و 76 و از تیم تولد دوباره بهزاد صادق نژاد تنها گل این بازی را در دقیقه 77 به ثمر رساند.