فوتسال

هفته دوم از رقابتهای دسته دوم فوتسال

برنامه هفته دوم از سری مسابقات لیگ دسته دو فوتسال … پنجشنبه 13/12/88 ساعت 15
شهدای بهشهر – سازمان بازرگانی تبریز در سالن سپاه شهرستان بهشهر