جوانان

هفتمین دوره فستیوال مدارس فوتبال استان آذربایجان شرقی به میزبانی شهرستان جلفا

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی،هفتمین دوره فستیوال مدارس فوتبال استان آذربایجان شرقی به میزبانی شهرستان جلفا باشرکت 5تیم و60 فوتبال آموز روز چهارشنبه 97/5/3دراستادیوم تختی جلفا برگزارشد.