انضباطی

هشدار شریفی درباره عدم حضور بازیکنان در اردو تیم های ملی

شریفی: بازیکن خاطی از حضور در کلیه فعالیت های فوتبال محروم خواهد شد… مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی درباره عدم حضور بازیکنان در تیم های ملی گفت: هیچ بازیکنی حق ندارد از حضور در تمرینات تیم ملی امتناع کند.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون، شریفی دراین باره به سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفت: اگر باشگاهی از حضور بازیکنانش در تمرین تیم ملی امید امتناع ورزد من براساس مذاکراتی که با شخص غلامحسین پیروانی دارم در صورت ارائه گزارش از سوی سرمربی تیم، این بازیکن را کنار خواهیم گذاشت . چرا که مسئول باشگاه در تیم ملی به صورت عصاره دیده می شود به همین دلیل باید باشگاهها در موفقیت تیم های ملی تلاش و همکاریهای لازم را انجام دهند. براساس آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال ماده مستقلی را برای عدم حضور یک بازیکن در تیم ملی در نظر گرفته ایم، که اگر بازیکنی از حضور در تیم ملی امتناع کند رسما مجوز حضور بازیکن در تمرینات را از او می گیریم چه برسد به اینکه بخواهد در مسابقه حضور داشته باشد در این گونه موارد اعلام رسمی سرمربی تیم ملی یا سرپرست مبنای تصمیم گیری از سوی کمیته انضباطی خواهد بود.