اجرائی کشوری

هاشمیان:آزمون سطح بندی پزشکان در شهریور ماه برگزار می شود

آزمون سطح بندی پزشکان فوتبال به دلیل تقاضای افراد شرکت کننده به تعویق افتاد تا افراد بتوانند با آمادگی کامل در این آزمون حضورداشته باشند… آزمون سطح بندی پزشکان فوتبال به دلیل تقاضای افراد شرکت کننده به تعویق افتاد تا افراد بتوانند با آمادگی کامل در این آزمون حضورداشته باشند.
دکتر احمد هاشمیان-رئیس کمیته پزشکی در گفت و گویی کوتاه با سایت رسمی فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق افزود:با توجه به درخواست تعدادی از متقاضیان شرکت در آزمون و با توجه به نزدیکی زمان آزمون به شروع ماه مبارک رمضان،این آزمون تا شهریور ماه سال جاری به تعویق افتاد.
وی افزود:این آزمون در تاریخ های 28 و 29 شهریور ماه در تهران و زیر نظر کمیته پزشکی برگزار می شود.بر همین اساس اطلاعیه شماره 2 برگزاری این آزمون حداکثر تا پایان هفته جاری از سوی سایت رسمی فدراسیون فوتبال منتشر می شود که حاوی اطلاعات کامل مربوط به نحوه ثبت نام و شرایط حضور در آزمون است.