انضباطی

هاشميان: كميسيون بدوي هفته‌ي‌ آينده راي مي‌دهد

احمد هاشميان گفت: با توجه به عدم درخواست نمونه‌ي B، كميسيون بدوي براي صدور راي سه ورزشكار دوپينگي اوايل هفته آينده تشكيل خواهد شد… رئيس كميته‌ي پزشكي فدراسيون فوتبال با بيان اينكه هيچ يك از ورزشكاران خاطي نسبت به درخواست نمونه B اقدام نكرده‌اند، گفت: با توجه به پايان يافتن مهلت درخواست نمونه B، اوايل هفته آينده كميسيون بدوي جهت رسيدگي به تخلف اين سه ورزشكار برگزار و راي اوليه صادر مي‌شود.

وي افزود: لازم است بازيكنان مذكور با حضور در اين جلسه دفاعيات، مدارك و مستندات خود را ارائه داده و كميسيون بعد از اجماع دفاعيات راي نهايي را صادر خواهد كرد. در اين شرايط چنانچه ورزشكاران ظرف مدت 72 ساعت نسبت به راي كميسيون بدوي درخواست استيناف نكند، حكم اين كميسيون قابل اجراست.

هاشميان در ادامه تاكيد كرد: در صورتي كه بازيكنان درخواست استيناف كنند، ظرف مدت 10 روز كميسيون استيناف دوپينگ در فوتبال تشكيل شده و درخواست ورزشكار را بررسي كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه در سال 87 فقط دو نمونه مثبت اعلام شد مي‌توان گفت فوتبال 87 پاك‌تر از فوتبال 88 بوده است به ايسنا گفت: درباره پاكي فوتبال در ليگ جاري بعد از پايان ليگ و با بررسي تمام نتايج مي‌توان صحبت كرد اما از آنجا كه تعداد نمونه‌هاي اخذ شده در سال 88 بسيار بيشتر از 87 بوده است طبيعتا نتايج مثبت اعلام شده نيز بيشتر خواهد بود.