اجرائی کشوری

نمایندگان AFC و سازمان لیگ برتر در تراکتور سازی

جهت بازدید از امکانات و تجهیزات باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز نمایندگان AFC و سازمان لیگ برتر… جهت بازدید از امکانات و تجهیزات باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز نمایندگان AFC و سازمان لیگ برتر راس ساعت 7:30 صبح روز جمعه 6/3/90 وارد تبریز شده و بلافاصله در باشگاه تراکتورسازی تبریز حاضر و از نزدیک از امکانات و تجهیزات این باشگاه بازدید نمودند این بازدید که بیش از 2 ساعت طول کشید و در آن نمایندگان AFC با نمایندگان باشگاه در امور اجرائی ، مالی ، حقوقی ، امنیتی و رسانه ای جلسات جداگانه ای را برگزار و از امکانات فرهنگی و ورزشی این باشگاه بازدید نمودند.
نمایندگان AFC و سازمان لیگ برتر را جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان ، رحیم علمی دبیر هیأت فوتبال استان ، آرش جابری مسؤول اجرائی آسیا ویژن و محمد رضا تقیون مسؤول روابط عمومی هیأت فوتبال استان همراهی نمودند.