داوران

نمایندگان داور استان در مسابقات لیگ دسته سه فوتبال کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،سعید قراملکی بعنوان داور، فرید شرقی بعنوان کمک داور اول، حسن یعقوبی بعنوان کمک داور دوم و اصغر محمدی فر بعنوان داور چهارم از استان آذربایجان شرقی در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور که بین دو تیم شهرداری اردبیل و پیشگامان فنون پارس روز سه شنبه مورخه 99/5/14 راس ساعت 19:00در ورزشگاه تختی اردبیل برگزار می گردد حضور خواهند داشت.