اجرائی کشوری

نمانیدگان AFC و سازمان لیگ برتر در استادیوم یادگار امام (ره) تبریز

نمایندگان AFC پس از بازدید از باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز در استادیوم یادگار امام تبریز حضور پیدا کرده و از نزدیک امکانات استادیوم هفتاد هزار نفری مورد بررسی قرار دادند. نمایندگان AFC در این بازدید اذعان نمودند که مشکلات و نواقصات این استادیوم نسبت به بازدید سال گذشته مرتفع شده و به استانداردهای جهانی نزدیکتر شده است. نمایندگان از رختکن بازیکنان ، دفاتر داوران ، ناظرین ، نمایندگان ، روابط عمومی ، پشتیبانی ، اجرائی ، پزشکی ، امنیت و … بازدید نمودند. لازم به یادآوری است از آنجائیکه باشگاه شهرداری تبریز ، استادیوم تختی را محل تمرین خود معرفی کرده بود از این استادیوم نیز نمایندگان AFC بازدید نمودند.