اجرائی کشوری

نقل و انتقالات در گسترش فولاد

نوزده بازیکن قرارداد خود را در هیأت فوتبال به ثبت رساندند

مرتضی اسدی بمدت یک فصل ، علیرضا لطیفی بمدت یک فصل ، داود نوشی صوفیانی بمدت یک و نیم فصل ، محمد ابراهیمی بمدت یک فصل ، امید نظامی پور به مدت یک و نیم فصل ، مصطفی اکرامی بمدت یک فصل ، سید محسن حسینی بمدت یک و نیم فصل ، رضا کریمی بمدت دو فصل ، محمد امین بناء خطیبی بمدت سه فصل و مگنوباتیستا داسیلو بمدت یک فصل که بازیکنان فصل قبل گسترش فولاد بودند قرارداد خود را در دفتر ثبت قراردادها به ثبت رساندند.

گئورگی گئورگیف نیکلای بازیکن فصل قبل نفت مسجد سلیمان بمدت یک فصل ، محمد نصرتی بازیکن فصل قبل پیکان تهران بمدت یک فصل ، امیر حسین کریمی بازیکن فصل قبل فولاد مبارکه سپاهان بمدت یک فصل ، ایوب کلانتری بازیکن فصل قبل صبای قم بمدت یک فصل ، داریوش شجاعیان بازیکن فصل قبل بهمن شیراز بمدت دو فصل، سعید صادقی بازیکن فصل قبل داماش تهران بمدت پنج فصل ، رضا جبارنژاد بازیکن فصل قبل شهرداری ارومیه بمدت سه فصل و میثم صادقی شاد بازیکن آزاد بمدت پنج فصل قرارداد فدراسیون را در دفتر هیأت فوتبال استان به ثبت رساندند.