اجرائی کشوری

نصرتی در تراکتور سازی تبریز

محمد نصرتی امروز صبح زود با حضور در دفتر هیات فوتبال استان … محمد نصرتی امروز صبح زود با حضور در دفتر هیات فوتبال استان قرار داد رسمی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را امضاء و به ثبت رساند.
نصرتی با عقد قرارداد یکساله در فصل دهم با تراکتورسازی تبریز به میدان خواهد آمد.