اجرائی کشوری

نصرتي پس از تسويه‌حساب با تراكتورسازي با استقلال ثبت مي‌كند

كاپيتان فصل گذشته تيم فوتبال تراكتورسازي پس از تسويه با اين تيم قرارداد خود را با استقلال ثبت خواهد كرد… محمد نصرتي به همراه جاسم كرار و علي حمودي خريدهاي استقلال در فصل جديد هستند.
نصرتي قرارداد چهار برگ داخلي خود را با استقلال امضا كرده اما هنوز با باشگاه تراكتورسازي تسويه حساب مالي نكرده است. وي پس از گرفتن تسويه حساب از باشگاه تبريزي قرارداد خود را در هيات فوتبال ثبت مي كند.
محمد نصرتي با تاييد اين خبر به فارس گفت: به زودي به تبريز مي روم تا برگه تسويه حسابم را بگيرم و سپس با استقلال قراردادم را ثبت مي كنم.