جوانان

نشست مسؤولین و ناظرین مدارس فوتبال کشور

داداشیان مسؤول کمیته جوانان هیأت فوتبال استان اعلام کرد… داداشیان مسؤول کمیته جوانان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛نشست مسؤولین مدارس فوتبال و ناظرین کشور روز سه شنبه 22/9/90 در محل هتل آکادمی ملی تهران برگزار خواهد شد.
این نشست به منظور بررسی عملکرد مدارس فوتبال استانها برگزار و همچنین در این جلسه از مدارس فوتبال برتر کشور نیز تقدیر می گردد.