اجرائی کشوری

نشست كميته فني فدراسيون فوتبال شنبه آينده برگزار مي‌شود

نشست كميته فني فدراسيون صبح شنبه هشتم مرداد در آكادمي ملي فوتبال برگزار مي‌شود… به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، نشست كميته فني فدراسيون روز شنبه هشتم مرداد ساعت 11 به منظور بحث و بررسي در مورد تغييرات در آئين نامه اجرايي مسابقات براي فصل جاري91-90 و بحث و بررسي و ارائه نظر در مورد طرح كميته جوانان مبني بر منطقه اي كردن مسابقات برگزار مي شود.
در اين نشست اكبر محمدي، نوذر رودنيل، محمدصفار، علي شفايي، مراد علي حاج جعفري، مسعود زكي پور و آرش جابري كه اعضاي كارگروه اين طرح هستند حضور دارند.